Aanmelden

Momenteel is het niet mogelijk uw kind aan te melden voor het basisonderwijs.

Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei 2020 en 30 april 2021 moeten aangemeld worden tussen 1 januari 2024 en 1 april 2024.

Aanmelden Basisonderwijs Bonaire is een gezamenlijk initiatief van de reguliere basisscholen op Bonaire.

E-mail: info@aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com