Vul onderstaande velden zo compleet mogelijk in.

 

Gegevens kind
Geboortedatum

Gegevens 1e ouder/verzorger

Gegevens 2e ouder/verzorger

Schoolkeuze
Geef hieronder, in volgorde van voorkeur, drie verschillende scholen aan.
Let wel: dit betreft enkel een aanmelding voor basisonderwijs op Bonaire! U ontvangt via e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Bewaart u deze goed. Uw kind is pas definitief ingeschreven op een basisschool als u van de betreffende school een officiële kennisgeving van inschrijving heeft ontvangen.

Aanmelden Basisonderwijs Bonaire is een gezamenlijk initiatief van de reguliere basisscholen op Bonaire.

E-mail: info@aanmeldenbasisonderwijsbonaire.com